دانلود آنتی ویروس نود 32

انتخاب آنتی ویروس مناسب

برای انتخاب آنتی ویروس مناسب می توانید به گزارش مختصری که در بخش بهترین آنتی ویروس ۲۰۱۵ تهیه شده است مراجعه کنید، برهمین اساس خدمات ما برای تامین آنتی ویروسهای پرمصرف در ادامه ذکر شده است.

ارائه خدمات آنتی ویروس نود

آنتی ویروس نود۳۲ شرکت Eset در سال ۲۰۱۵ در بین ۱۰ آنتی ویروس برتر قرار داشته است.

ارائه خدمات آنتی ویروس کسپرسکی

آنتی ویروس کسپرسکی (البته برخی آنرا کسپراسکی تلفظ می کنند که با توجه ملیت مالکان اصلی آن یعنی روس بودن آنها،‌ تلفظ کسپِرسْکی صحیح است و نه کسپراِسکی) در زمره پنج آنتی ویروس برتر دنیا در سال ۲۰۱۵ قرار دارد.

ارائه خدمات آنتی ویروس شید

ما آنتی ویروس شید را در بین ۱۰۰ آنتی ویروس برتر دنیا در گزارشها مشاهده نکردیم اما آنتی ویروس پر استفاده ای است و بخش زیادی از مشتریان خواهان آن هستند.